WKT Mera
Przyjmowanie zgłoszeń na stałe rezerwacje na korty w sezonie 2023/2024

W związku ze zbliżającym się sezonem informujemy, że rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na stałe rezerwacje na korty w sezonie 2023/2024.

Stałe rezerwacje kortów

Informujemy, że zapotrzebowania będą przyjmowane w dwóch opcjach:

– na cały rok (od września do końca sierpnia)

– na rok szkolny (od września do końca czerwca)

Prosimy o wskazanie opcji przy zgłaszaniu zapotrzebowań.

Uwaga! Opcje zgłaszane tylko na sezon zimowy (październik 2023 – kwiecień 2024) będą rozpatrywane w dalszej kolejności!

Zmiana zasad stałych rezerwacji

Informujemy o zmianie zasad stałych rezerwacji kortów. Od września będzie obowiązywał karnet ze stałą rezerwacją kortów. Kliknij i pobierz UMOWĘ i wzór regulaminu.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z powyższym regulaminem.

Dostępność kortów

Informujemy, że w zbliżającym się sezonie będziemy posiadali:

– 3 korty twarde na hali

– 3 korty o nawierzchni mączkowej pod konstrukcją stałą

– 6 kortów mączkowych odkrytych (w sezonie zimowy pod balonem)

Stałe rezerwacje będą obowiązywały od 4.09.2023r.

W trakcie sezonu na kortach ziemnych będzie przerwa związana z renowacją kortów oraz założeniem / zdjęciem balonów.

Przewidywany termin informacji o dostępności stałych terminów: 21.08.2023

Prosimy o przesyłanie informacji o zapotrzebowaniu na korty do 8.08.2023 do godziny 12:00 mailowo na adres sekretariat@wkt-mera.pl z dopiskiem:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez WKT “MERA”, al. Bohaterów Września 12, 02-389 Warszawa, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 138) w celu rezerwacji kortu.

Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.”

Zapotrzebowanie zgłoszone po terminie będą rozpatrywane w późniejszym terminie.

Zapotrzebowania zgłaszane inaczej niż mailowo nie będą rozpatrywane.

W razie pytań służymy pomocą. Uprzejmie prosimy o kontakt mailowy: sekretariat@wkt-mera.pl

Już teraz zarezerwuj korty ON-LINE